Dorotea

Samer missnöjda med namnbyte

Lokala samer i Dorotea gillar inte att man ska byta namn på orten till Döörte. Innan de nya kartorna ens var tryckta överklagades Lantmäteriets beslut.

Det är tre personer från Dorotea, bland annat Jan-Olov Ellebring, som företräder samiskt arbete i Dorotea-Risbäcks församling, som har har skickat in en överklagan till Lantmäteriet. De föreslår att Dorotea i stället ska kallas Kraapohke som är ett äldre namn.