Tingsrätterna i Lycksele och Skellefteå hotade

De mindre tingsrätterna i landet hotas av nedläggning. och hälften av alla tingsrätter kan försvinna. I Västerbotten kan Lycksele och Skellefteå tingsätt läggas ned.