Kyrkkaffe om framtiden för 90-åring

Med en ny logotype och gäst från Tanzania ska Skellefteå stads församling, St Olov, fira 90-årsjubileum. Det blir också samtal om kyrkans, och Skellefteås, framtid över en kopp kaffe.
Programmet börjar på fredag men håller på hela veckan. På kyrkkaffet efter jubileumsmässan på söndag (5/19) ska församlingen prata om kyrkans framtid med både näringslivschefen Anders Karlsson och kyrkoherden Hans Marklund. - För man ska inte underskatta vad som sägs över en kopp kaffe, menar kyrkoherden Hans Marklund. Elisabeth Engberg från Umeå Universitet ska också berätta om hur församlingen fick strida för att bli självständig vid starten 1913.