Ensamma asylbarn kan få komma till Umeå

Socialnämnden i Umeå ställer sig positiv till ett gruppboende för asylsökande barn utan vårdnadshavare.
Migrationsverket vill starta gruppboendet för barnen eftersom allt fler barn utan vårdnadshavare söker asyl i Sverige. I fjol rörde det sig om 550 barn. I Skellefteå har man redan ett sådant gruppboende, med plats för elva ungdomar. Tanken är att kommunerna ansvarar för omsorg och boende och att barnen får en meningsfull tid i väntan på att asylärendet prövas. Migrationsverket, som är statligt, står för alla kostnader för kommunen och betalar också Landstinget för eventuell vård. Under socialnämndens sammanträde i Umeå i går ställde sig alla partier positiva till förslaget, som nu har gått vidare till Umeås kommunstyrelse.