Anna Lindh viktig för Barenssamarbetet

I Umeå pågår ett toppmöte på mycket hög nivå. Utrikesministrar från alla nordiska länder och Ryssland träffas för att diskutera viktiga politiska frågor. Anna Lindh har betytt mycket för Barentsrådets arbete.
Under mötet kommer Sveriges nuvarande utrikesminister Jan-O Carlsson att lämna över ordförandeskapet på ministernivå i Barentsrådet till Norge. Geir Knutsson är fylkesordförande i Nordland och överlämnade ordförandeskapet på regional nivå i Barents regionråd till landshövding Lorentz Andersson. Knutsson hoppas att Västerbottens län kommer att få lika bra stöd av norska Utrikesdepartementet som norrmännen fick av svenska UD och utrikesminister Anna Lindh. Under sin tid som utrikesminister hann Anna Lindh lägga ner mycket arbete på att utveckla ländernas samarbete i regionen, det säger Geir Knutsson. Ungdomarnas villkor i Barents sattes i fokus under Anna Lindhs tid och det har varit värdefullt under det norska ordförandeskapet i Barents regionråd, säger Geir Knutsson.