Umeås offentliga rum ljusnar

Just nu färdigställer Umeå kommun ett arbete med hur det offentliga rummet ska se ut i framtiden. Det vill säga hur våra vägar, parker och torg ska utformas. Umeås stadsbild ska bli ljusare med glimmande träd.
Arbetet med hur det offentliga rummet ska se ut har tagit mer än 5 år. 1998 klubbades en motion från folkpartiet och till årsskiftet kommer troligen beslut att tas i Umeå kommunfullmäktige. I dokumentet ska man få vägledning hur affärsskyltar ska utformas, gator smyckas och hur Umeås ursprung och identitet ska vårdas. Belysning är en viktig del och redan nu har förändringar av Umeås stadsbild påbörjats. På Storgatan kommer ljus, elektiska och levande att förändra vinterns mörker. Ett träd kommar lysas upp av optiska fibertavar och på fontänen på Renmarktorget kommer att flöda av ett vinterljus. Det konstnärliga är viktigt, men ljuset ska också fungera i praktiken, säger Ulf Johansson, chef på Gata och Park i Umeå.