Järnväg gynnar industrin i Barentsområdet

I dag avslutades den nionde Barentskonferensen i Umeå. Där har utrikesministrar från Ryssland och de nordiska länderna träffats och diskuterat bland annat transporter och ekonomi. Ett förverkligande av Norrbotniabanan står högt på önskelistan.
Energi, mineraler och skog är områden som Västerbotten har lyft fram och landshövding Lorentz Andersson säger att infrastrukturen är ett av de viktigaste frågorna. Han menar att en fortsättning av botniabanan genom Norrbotten skulle gynna industrin för Västerbottens del. Utrikesminister Jan O Karlsson menar att frågan om en utbyggnad av botniabanan är en viktig del för hela Barentsregionen. - Det är just det som är idén med Barentssamarbetet att man ska se mer gränslöst på det, och inte bara se utbyggnaden av järnvägen som en svensk fråga, säger han och jämför med betydelsen malmbanan mellan Sverige och Norge haft.