Barn och ungdomar alltmer stressade

Barn och ungdomar uppvisar allt fler symptom på det som kallas negativ stress.
Idag på den internationella barndagen vill Barnombudsmannen uppmärksamma den negativa stressen som barn och ungdomar upplever. Många beskriver att de har ont i huvudet, ont i magen, svårt att koncentrera sig och svårt att sova. Det visar Rapporten "Stress i barns och ungas vardag", som är gjord i samarbete mellan en rad myndigheter och organisationer