Revisorer i landstinget riktar kritik.

Landstingets revisorer är kritiska till hur kontrollen av resor, representation och gåvor hanteras inom Västerbottens läns landsting.
Politikerna i landstingstyrelsen har gett landstingsdirektör Tore Löwstedt uppdraget att se över hur internkontrollen fungerar. Rutinerna för vem som betalar för landstingets annonsering ska också ses över. Risken för att oseriösa företag ska skicka bluff-fakturor anses vara stor och landstingsdirektören har fått ansvaret att se över om betalningen kan skötas av färre personer.