Ruskselebor räddade sin skola

Idag invigs en nyrenoverad skola i Rusksele. Skolan hotades tidigare av nedläggning eftersom Lycksele kommun tyckte att en renovering skulle bli för dyr.
Detta trots att det finns gott om elever i skolåldern i Rusksele. Men då tog Ruskseleborna själva hand om renoveringen. De är inte ensama om att som bybor ta samhällsservice i egna händer. I Åmsele har byborna startat ett kooperativ som tagit över halva äldreomsorgen och i Jörn har bybor startat upp vårdcentralen igen efter att den varit stängd i tre år. Det är inte enbart en positiv utveckling, menar Jan Olov Viberg ordförande i Rusksele intresseförening. - Det är samtidigt tragiskt att det går åt det hållet, det krävs mer och mer av den enskilde, säger han till P4 Västerbotten.