Beslut om besparingar idag

På landstinngsfullmäktige i Umeå idag kommer politikerna att fatta beslut om kraftiga besparingar inom sjukvården.
En kvarts miljard ska sparas och efter 8 år av årliga underskott är det dags att politikerna nu hushåller bättre med pengarna, det har landstingets revisorer krävt. En konsekvens av nedskärningarna blir färre anställda även om ingen ska sägas upp- men vikarier drabbas och det är nu anställningsstopp. Något som revisorerna kritiserat. Underskott som löses med återkommande inköps-och anställningstopp tagna av någon annan än verksamhetschefen är inte bra på längre sikt och fråntar verksamhetsledningen sitt ansvar, det menar revisorerna.