Pendeltåg i Skellefteå och Umeå

Länstrafiken vill satsa på pendeltåg mellan Vännäs och Holmsund, och mellan Skellefteå och Skelleftehamn. Nästa steg är att söka de politiska ledningarnas stöd.

Länstrafikens marknadschef heter Tor Eriksson, och han vet var man kan hitta tågsätten för trafiken.

Bakgrunden till idén att satsa på pendeltåg är att det finns möjlighet att köpa begagnade motorvagnar från Malmöregionen. Där ska man köpa nya. Nu skall man ta kontakt med politiker och andra för att presentera idén, för än så länge är det en idé.

Pendeltrafiken Länstrafiken tänker sig skulle trafikera Vännäs - Umeå - Holmsund med nya stopp i Vännäsby och Brattby och Skelleftehamn - Skellefteå med vissa turer förlängda till Bastuträsk

Kapitalkostnaden skulle bli en miljon per tåg och år plus driftskostnader och även om det är dyrare än nuvarande busstrafik som ersätts finns det vinster att göra.

Erfarenheterna från andra ställen där man satsat på kollektivtrafik på tåg visar att resandet ökar kraftigt och det finns inget som säger att så inte skulle bli fallet även här säger Tor Erikkson .

Men om det blir någon tågsatsning är ännu så länge skrivet i stjärnorna.

– Ja, jag har inte den blekaste aning om det här blir verklighet, säger Tor Eriksson på Länstrafiken. Det här är något som jag med flera går och funderar och räknar på. Så innan vi lägger ett förslag ska åtminstone vi vara övrtygade om rimligheten i det hela.

Reporter Lennart Odhström
lennart.odhstrom@sr.se