Svagt intresse för psykiatriskt arbete

En av tre specialistläkartjänster inom vuxenpsykiatrin i Umeå är vakant. Kliniken försöker locka läkarkandidaterna att vidareutbilda sig genom att erbjuda deltidsarbete på kliniken.
Bristande intresse för psykiatri bland läkarstudenterna gör det svårt att rekrytera specialistläkare säger Tonny Andersen, som är chefsläkare på psykiatriska kliniken vid Umeå universitetssjukhus. Psykiatrin har de senaste tjugo åren haft svårigheter med att tillsätta vakanta tjänster. Ett sätt att locka fler läkare till vuxenpsykiatrin i Umeå har varit att under de sista åren av läkarutbildningen erbjuda läkarkandidaterna deltidsarbete på kliniken, i förhoppningen att de ska välja att vidareutbilda sig inom psykiatrin. Inom barn- och ungdomspsykiatrin i Umeå ser det ljusare ut. Inom ett halvår kommer klinikens fem specialistläkartjänster att vara tillsatta, säger Anna Lindström som är verksamhetschef.