EN flygplats i inlandet

I framtiden måste man enas om en flygplats om man ska kunna ha en bra flygtäthet. Det säger riksdagsledamoten Britta Rådström, och ger sig in i diskussionen om inlandsflygplatsernas existens.
Under veckan har inlandsflygplatserna diskuterats. Storumans politiker surnade till när Lycksele kommun helt plötsligt sa att de ska investera ett antal miljoner i sin flygplats och att den ska bli den ledande flygplatsen i inlandet. Britta Rådström, socialdemokratisk riksdagsledamot från Skellefteå tycker att kommunerna inte ska bråka om flygplatserna utan istället enas om en. - Jag förstår att varje kommun vill ha en flygplats, det är jätteviktigt för affärskontakter och hela verksamheten i kommunerna. Men mellan de här tre kommunerna som har flygplatser är det ju inte så långt pendlingsavstånd, säger Britta Rådström. De flygplatser det handlar är Vilhelminas, Storumans och Lyckseles. Då och då dyker diskussionen upp - behövs alla? finns det pengar till alla? om någon ska bort, vilken? De tre kommunerna försvarar sina flyplatser med näbbar och klor och har kommit överens om att samarbeta i arbetet att skaffa pengar till flygplatserna. Samtidigt är det oklart hur mycket pengar man får av staten i framtiden. Skulle det bli så att bara en flygplats ska var kvar så har Britta Rådström funderat på vilken. Men hur man än väljer blir det nog ett väldigt kontroversiellt val och Britta Rådström väger investeringarna som gjorts i Lycksele mot det bättre läget för Gunnarns flygplats.