Släpp hönorna loss!

800 000 svenska hönor sitter i gallerburar trots att det är förbjudet sedan årsskiftet.
Men inom kort lär det vara slut på dispenser för de runt trettio äggproducenter som ännu inte lyckats göra sin näring modern. Sen nu förändringen i den svenska djurskyddslagen kommer Jordbruksverket inte längre att dela ut några dispenser.