Envisa bävrar stör inlandsbanan

Inlandsbanan har problem med bävrar, som täpper till dräneringstrummorna under banvallen på en sträcka i Jämtland.
Trots att man har rivit dammen på ett ställe tre gånger är bävrarna nu på väg att bygga upp dammen igen. Inlandsbanebolaget har tillstånd att skjuta bävrarna, men hittils har bolagets personal inte lyckats komma i skottläge. Och bävrarna dom fotsätter enträget sitt bygge ..