Kurs för canceranhöriga

Det är inte bara tungt att själv drabbas av blodcancer. Också för de anhöriga förändras tillvaron radikalt.
För att hjälpa de anhöriga anordnades i helgen en utbildning för stödpersoner i Umeå. Det var både anhöriga och patienter som haft blodcancer som deltog. Några standardmodeller kom man inte fram till. Men viktigt för alla är att ha andra att kunna prata med om situationen.