JämO ställer krav på landstinget

JämO, jämställdhetsombudsmannen har krävt att Västerbottens läns landsting ska göra en lönekartläggning.
Senast vid årskiftet 2003/2004 ska kartläggningen vara klar och i april nästa år ska en handlingsplan finnas färdig för översyn av lönerna nästa år. Det skriver landstingets lönestrateg Sven-Anders Strand i svaret till JämO. JämO har även begärt att landstinget snarast ska avgöra om det behövs löneutjämnande åtgärder för psykologer, cehfsöverläkare och sektionschefer. Här svarar landstinget att könsneutrala villkor kommer att vara styrande för den nya ledningsorganisationen vid årskiftet.