Farliga kemikalier i fokus

Farliga kemikalier står i fokus när 100 arbetsplatser i länet ska granskas av Arbetsmiljöverket i slutet av oktober.
Två tusen arbetsplatser i hela landet ska granskas av Arbetsmiljöverket. Ett hundra av dem i västerbotten. Inspektörerna ska bland annat kontrollera om det finns tillräcklig information om de farliga ämnena på företagen och om riskbedömningar gjorts. Och enligt Per-Anders Zingmark, arbetsmiljöinspektör i Umeå, kan det vara lite si och så med miljöarbetet ute på arbetsplatserna Information saknas inte när det gäller kemikalier som använd ute på arbetsplatserna, säger Per-Anders Zingmark, men det gäller för arbetsgivaren att skaffa sig informationen, dokumentera den och se till att den når ut till dom anställda. Resultaten redovisas vid arbetsmiljöriksdagen den 24 oktober.