Ny minerallag ger fler vinster

Fler markägare än idag ska få del av vinsten vid gruvbrytning och gruvindustrin måste ta större hänsyn till natur och kulturmiljö.
Det är en del av innehållet i ett förslag till ny minerallag som presenteras i början av nästa år. Idag är det dom markägare som direkt berörs av gruvdrift som får en ekonomisk ersättning. I förslaget till ny minerallag finns dessutom en ersättning som bygger på att alla markägare inom koncessionsområdet får en del av vinsten från den brutna malmen. Det handlar om två promille per år av värdet på den brutna malmen, vilket skulle kunna ge cirka 6.000 kronor per hektar och år.