Gamla gruvor misstänks döda sjö

Fyra nedlagda gruvor misstänks vara orsaken till att sjön Hornträsket i Lycksele kommun har börjat dö. Analyser av vatten och sediment har visat förhöjda halter av metaller.
Mycket förhöjda halter av bland annat kadmium, koppar och zink har hittats i vattnet. Gunnar Persson, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, säger att det går att återupprätta det normala livet i sjön. Viktigast är att täppa till alla läckage från gruvorna. Representanter för boende, gruvbolaget Boliden, Lycksele kommun och länsstyrelsen ska träffas för diskutera problemet. Jan Moström, gruvbolaget Bolidens områdeschef, anser att företaget gjort sitt med efterbearbetningsplanen för de tre gruvor som berörs för Bolidens del. Han pekar på de andra gruvbolag, skogsindustri och markföretag som funnits i området.