Samråd om Botniabanan

Banverket startar nu arbetet med att göra en järnvägsplan för Botniabanans sträckning från Stöcke in till Umeå.
I kväll hålls ett samråd som gäller dragningen över Degernässlätten. Det är det första av tre samråd. Banverket kommer bland annat berätta hur mycket mark som tas i anspråk och markägare får komma med synpunkter om bland annat tillfartsvägar och skyddsåtgärder. Alf Karlsson som är projektledare säger till P4 Västerbotten att det är viktigt att få in synpunkter om hur anläggningen ska utformas.