Skyddsvärd skog avverkas

Regeringen måste stoppa avverkningen av gammelskog. En stor del av den skog som anmäls för avverkning är gammal och skyddsvärd. Det menar Fältbiologerna och Greenpeace som nu vill att regeringen ingriper.
En rapport som organisationerna lämnade till miljöministern idag visar att 15 procent av den avverkningsanmälda skogen i norra Värmland är skyddsvärd. Det är helt oacceptabelt anser Mirjam Lööf från fältbiologerna. Hon tror att det ser likadant ut på fler håll i landet. Varken Greenpeace eller Fältbiologerna är nöjda med regeringens skogspolitik speciellt inte den del som innebär att skogsägarna ska ta en stor del av ansvaret för att gammal fin skog skyddas.