Bitterhet över nedläggningen

Beslutet att lägga ner anläggningen i Umeå var inte oväntad. Investeringarna som gjorts i bland annat Linköping var en fingervisning.
- Det råder en ganska stor bitterhet, säger den fackliga företrädaren Östen Johansson.
När Swedish Meats nu tagit beslut om att lämna Umeå är det den sista anläggningen som helt ägs av bondekooperationen norr om Uppsala. - Det är tragiskt att böndernas företag lämnar Norrland, säger Livsmedelsarbetareförbundets ombudsman Östen Johansson. I Umeå är det 130 personer som nu varslats om nedläggningen. Företagets ledning fanns i Umeå för att lämna beskedet. I den tryckta stämningen på mötet var det ingen av de anställda som kommenterade beskedet. - Den stora diskussionen bröt ut när de lämnat rummat, säger Östen Johansson.