Vikariestopp i Umeås skolor nästa år

Färre vikarier i Umeås skolor. Det blir resultatet när skolan i Umeå ska spara även nästa år. 100 miljoner back är prognosen för 2004. Och nu anser för- och grundskolenämndens ordförande, socialdemokraten Margareta Rönngren, att man måste spara på personal. Inte på dom fast anställda, men på vikarierna.
Färre vikarier i skola och förskola och lärare som täcker upp för varandra är en tanke när skolan ska spara mer. I år går för och grundskolan i Umeå back 29 miljoner enligt prognosen. Lika mycket nästa år och tillsammans med dom höjda lärarlöner som finns i ett femårigt avtal blir det 100 miljoner back nästa år. Men personalminskningar är ingen bra lösning tycker Carina Olsson som är ombud för Lärarnas Riksförbund i Umeå. Hon påpekar att lärartätheten i Umeå redan minskat från 9 lärare per 100 elever till dagens 7,7 på 10 år. Dessutom riskerar kommunen att förlora dom så kallade Wärnerssonpengarna om man drar ner på personal. Men det är Margareta Rönngren medveten om. - Vi måste göra mer för att komma ner i budgetramen. Vi kommer att förlora en del av pengarna men inte hela anslagen, säger Margareta Rönngren till P4 Västerbotten.