Trafikdöden har ökat i länet

Fram till och med september har 26 personer omkommit på de västerbottniska vägarna - det visar färsk statistik från Vägverket. Det är betydligt fler än under samma period ifjol då 18 personer omkom.
I landet som helhet omkom under årets första 9 månader 382 personer - ifjol var antalet 425. En klar minskning i landet men en klar ökning i Västerbotten.