Bälteslösa barn och bilister

Föräldrar måste bli bättre på att sätta bilbälte på sina barn, kräver Vägverket. Nästan en tredjedel av barnen i länet har inte bälte i bilen.
Cirka 30 procent av de västerbottniska barnen i bil är obältade, i både i bak- och framsätet. Det visar den årliga mätningen som NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande, har gjort. I tio av länets kommuner är det under 75 procent av biltrafikanterna som använder bälte. En studie av dödsolyckor i Norrbottens län visar att 17 av 32 personer förmodligen överlevt om de använt bilbälte.