Extremt farlig drog oroar polisen

En ny drog, Fentanyl, som anses vara extremt farlig, har påträffats i länet och orsakat ett dödsfall. Drogen är inte bara farlig för missbrukarna, också polisen måste informeras om farorna med att hantera drogen.
I hela landet har sex personer avlidit av den nya drogen och Göran Markström, rotelchef vid polismyndigheten i länet, säger att man påträffat drogen i mindre mängder i missbrukarkretsar. Göran Markström säger till P4 Västerbotten att drogen är extremt farlig att missbruka eftersom den är svår att dosera. Fentanyl är upp till hundra gånger starkare än heroin och en dos har ungefär samma storlek som ett saltkorn. Polisen tror att drogen kommer från Estland eller andra delar av forna Sovjetunionen. Från polisens sida är man inte bara oroad över drogens konsekvenser i missbrukarkretsar, även polisen måste informeras om drogens farlighet. Fentanyl förekommer i pulverform och kan tas upp av huden och då måste personalen veta att medlet måste hanteras med försiktighet, säger Göran Markström.