Vattnet från Risbäck odrickbart

Dricksvattnet från Risbäcks vattenverk i Dorotea är för närvarande otjänligt som livsmedel. Vid en provtagning som kommunen gjort har vattnet visat sig innehålla för höga halter av e-coli-bakterier.
Om detta innebär någon omedelbar hälsofara är ännu för tidigt att avgöra, skriver kommunen i ett meddelande. Man manar därför berörda att till vidare koka upp allt vatten som ska användas till dryck, matlagning och tandborstning. Kommunen arbetar med att rena vattnet och nya prover kommer att tas på måndag.