Virkestransporterna inte effektiva

Virket i norra Sverige kan fraktas betydligt billigare och miljövänligare än vad som sker i dag. Det hävdar forskningsinstitutet Skogforsk i en ny rapport.
Skogsbruket missar stora besparingsmöjligheter eftersom man samverkar för lite över företagsgränserna. Möjligheterna att sänka kostnaderna för virkestransporter har hittills ansetts små i Norrlanmd eftersom skogen finns i inlandet medan de största industrierna ligger vid kusten. Därför körs virket som enkeltransporter, något som Skogforsk hävdar är onödigt vid nästan hälften av transporttillfällena. .