Hörselskadade missar kultur

Många med dålig hörsel är mer eller mindre utestängda från kulturlivet i Sverige.
I dag är det hörselskadades dag. Runt om i landet och länet pågår aktiviteter för att uppmärksamma hörselskadades problem att ta del av kultur. Åke Eriksson som är ordförande i Hörselskadades riksförbund i Västerbotten berättar att två tredjedelar av alla offentliga lokaler saknar teleslinga som är ett hjälpmedel för hörselskadade. I Västerbotten är ungefär 30.000 personer hörselskadade. Det är högst andel i landet. Att det är många hörselskadade här beror främst på att många jobbar inom gruvor, industri, skogsoch jordbruk och skolor, berättar Åke Eriksson. Hörselskadades riksförbund jobbar med att söka upp hörselskadade för att de ska få bättre hjälp och för att det förebyggande arbetet ska bli bättre. Förbundet i Västerbotten har också diskuterat med landstinget hur vården ska förändras. För nu är det lång tids väntan för att få hjälp, berättar Åke Eriksson, Åsele.