Vindelnpatienter till Lycksele?

Patienter från Vindeln skall i första hand remitteras till Lycksele lasarett för röntgenundersökningar framöver.
Det gäller framför allt skelett- och lungröntgen. Det här är ett försök att korta kön till röntgenavdelningen på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Där är idag väntetiderna mer än tre månader medan däremot kön till röntgen i Lycksele är betydligt kortare.