Lyckseleläkare anmäld till ansvarsnämnden

En läkare i Lycksele blir nu ett fall för Hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd. Det skriver Västerbottenskuriren idag.
En läkare i Lycksele blir nu ett fall för Hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd. Det skriver Västerbottenskuriren idag. Läkaren skulle operera bort en tumör i strupen hos en 50-årig kvinna. Det gjorde han också men han skar av misstag också sönder kvinnans matstrupe. Hon har fått skador för livet och anmälde det inträffade till socialstyrelsen, som nu lämnat över ärendet till ansvarsnämnden.