Sametinget 10 års-jubilerar

Sedan 1993 har det folkvalada samiska parlamentet bevakat frågor som rör samisk kultur i Sverige och i veckan hålls sametinget i Lycksele.
För tio år sedan höll Sametinget ett av sina första möten i Lycksele. Och det uppmärksammas naturligtvis under de fyra dagar som Sametinget håll här i Lycksele. Men det är främst under onsdagen som ett officiellt jubileumsprogram börjar. Den här första dagen har det varit upprop av de 31 ledamöter som representerar de nio partierna varav Samelandspartiet är det största med sina 10 platser. Bland ärendena som skall behandlas är sametingsstyrelsens redovisning ett och så handlar det en del om pengar då budgetfrågor diskuteras. Det skall också handla om jämställdhet och så om en handlingsplan för en ny samisk kulturpolitik.