Musikstimulans för äldre

Livet blir rikare av musik och nu ska dom gamla på Umeås äldreboenden få musikstimulering.
Att kulturell stimulans är bra för hälsan har slagits fast i flera forskningsrapporter. Men i en kartläggning från Umeå Kommun från 2001 visade det sig att nio av tio äldre på boenden och äldre i behov av hemtjänst var understimulerade. Därför har kommunen sedan dess ordnat aktiviteter inom projektet Kultur för äldre. I samma anda startas nu musikprojektet, finaniserat av Nordisk Kulturfond. Det är ett samarbetsprojekt mellan Umeå, Oslo och Helsingfors. Kommuner med pressad ekonomi ska få hjälp av studieförbunden, är det tänkt.