Fler utan jobb i länet men färre varsel

Drygt 9000 länsbor var utan arbete i september - och det motsvarar 5,8 procent av den vuxna befolkningen. Jämfört med ett år sedan är 1600 fler länsbor utan arbete.
Antalet nyanmälda lediga jobb har under årets första 9 månader minskat med 11 procent jämfört med samma period förra året. Enda glädjeämnet på länets arbetsmarknad är att varslen i alla fall MINSKAT med 35 procent hittills i år. I resten av Sverige har däremot antalet varslade ÖKAT med ungefär lika mycket.