Lycksele

Tvingas kalhugga egen skog

Skogsägaren Harald Holmberg som har sin skog på Stöttingfjällen i Lycksele kommun får inte avverka sin skog utan att kalhugga. Kammarrätten har beslutat det in en dom idag.

Holmberg hade överklagat Skogsstyrelsens förbud för att få avverka skog utan att kalhugga på sin mark utan bedriva skogsbruk enligt Naturkulturmetoden där bara fullvuxna och skadade träd avverkas och en blandning av träd i olika åldrar eftersträvas.

Kammarrätten i Sundsvall ger Skogsstyrelsen rätt som anser att metoden inte fungerar på Holmbergs mark och kräver att markberedning och plantering görs efter att skogen avverkats.

Harald Holmberg säger att han inte tagit del av Kammarättens dom ännu men att han kommer att överklaga till Regeringsrätten.