Mer inflytande för samer föreslås

Samebyn ska tillåtas syssla med annat än renskötsel och även samer utan renar ska kunna bli medlemmar i samebyn. Det är ett par av de förslag som regeringens arbetsgrupp för rennärings- och samepolitik presenterar idag.

Förslagen presenteras idag på Dagens nyheters debattsida. Enligt nuvarande lag är det inte tillåtet för samebyn att bedriva någon annan verksamhet än renskötsel, vilket arbetsgruppen tycker känns föråldrat. Allt färre kan i dag försörja sig på renskötsel och därför bör förutsättningarna för samebyns organisation ändras.

Regeringen ska dessutom konsultera Sametinget vid beredning av lagar och förordningar som särskilt berör samiska förhållanden, skriver gruppen som leds av Magnus Kindbom (C), stabschef vid jordbruksdepartementet och består av riksdagsledamöter från de fyra allianspartierna. (TT)