Gammalstenvalvsbro nyinvigs

Länets äldsta stenvalvsbro invigs i veckan efter renovering. Den finns i närheten av Röbäcks skola utanför Umeå och byggdes av bönderna i byn 1843. Det är Umeå kommun som ansvarat för renoveringen med pengar från riksantikvarien.