Sorsele

Förbättra arbetsmiljön på arbetsförmedlingen

Arbetsmiljön måste bli bättre för de anställda på Arbetsförmedlingen i Sorsele.

Det kräver skyddsombudet som nu har vänt sig till Arbetsmiljöverket för att få hjälp. Skyddsombudet vill att arbetsgivaren ska göra en handlingsplan för att åtgärda bristerna.