Länet

Inget självbestämmande för samer säger Sametinget

Det saknas politisk vilja i Sverige att erkänna samernas rätt till land, vatten och självbestämmande.

Det anser Sametinget med anledning av de förslag som regeringens arbetsgrupp för rennärings och samepolitik presenterar dag.

I förslaget ska samebyar kunna syssla med annat än renskötsel och även samer som inte äger renar ska kunna bli medlemmar i samebyn. Vi hör Sara Larsson ordförande i Sametinget och Åke Sandström (C) riksdagsledamot. Reporter Filippa Armstrong