Studieavgift risk för utbildningkvalitén

Från höstterminen 2011 måste utomeuropeiska studenter som vill läsa i Sverige betala för sig, föreslår regeringen. Kritiker vid Umeå universitet ser det här som första steget mot studieavgifter också för svenskar och något som kommer att få internationella studenter att välja bort Sverige.

Det regeringen föreslår är en studieavgift för studenter som inte kommer från EES, där Norge och Island också är inkluderade, förutom EU-länderna. Några tiotals tusen kronor per år har angetts i tidigare uppskattningar, men varje högskola ska kunna bestämma avgiftens storlek själv, enligt förslaget.
Dessutom har regeringen antytt att en avgift på ungefär tusen kronor bara för att söka en svensk utbildning kan införas.

Åker hellre till Storbritannien
Ketevan Khuluzauri från Georgien har just inrättat sig i Umeå för att ta en master-examen i företagsledning. Till P4 västerbotten säger hon att de höga levnadskostnaderna i Sverige är en nog stor utgift, särskilt för studenter från utvecklingsländer är hennes uppfattning.
Om hon själv hade behövt betala studieavgifter, utöver levnadskostnaderna, så hade andra universitet än de svenska blivit förstahandsval.

Avgiftsfritt i EES
Om det blir som Ketevan Khuluzauri tror, och de internationella studenterna ratar Sverige, ser Andreas Bokerud (S) på Umeå studentkår det som en förlust:
– Så många perspektiv som möjligt bidrar till en utbildning och dessutom är det många duktiga studenter som kommer hit, och duktiga studenter drar ju upp kvalitén på utbildningen.

Och eftersom det finns internationella studenter som går vidare till doktorandtjänst skulle också forskningen förlora på det här, tror Andreas Bokerud. Urvalet av sökande till doktorandtjänsterna menar han skulle bli sämre.

Inte längre för alla
Dessutom tror Andreas Bokerud att det
– Vi har ju sett på de andra länderna som har gjort liknande reformer att man först avgiftsbelägger utomeuropeiska studenter och sen så kommer, efter några år, en liknande reform för inhemska studenter. Man har sett att det här är någon form av sluttande plan, som alltid landar i att man även avgiftsbelägger de inhemska.

Och om det blir så blir det återigen en klassfråga vem som läser på universitet, enligt Andreas Bokerud. Han tycker att det skulle rasera det arbete som gjorts i Sverige för att det ska bli möjligt för alla att ägna sig åt högre studier.

Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz (FP) motiverar förändringen så här i ett pressmeddelande:
– Att svenska skattebetalare sponsrar utbildning för utländska studenter är inte rimligt. Det gröper ur finansieringen för den svenska högskolan.

Men Andreas Bokerud ser på det annorlunda:
– Jag tycker att det här är någonting som Sverige har råd med och det är också en investering som Sverige gör. Det ger en bättre utbildning, säger han.

Gunnar Lantz