Nya utredningar för Norrbottniabanan

Banverket ska starta järnvägsutredningar för de två återstående delsträckorna av Norrbotniabanan. Idag skrev Banverket och Norrbotniabanan AB avtal om medfinansiering av de sista järnvägsutredningarna.

Det innebär att Norrbotniabanan skjuter till fem miljoner kronor för utredningarna, medan Banverket står för övriga utredningskostnader och för genomförandet. De två sträckorna som det gäller är Umeå-Robertsfors och Piteå-Gäddvik.

Anslutning till Finland
anerad ny kustjärnväg mellan Umeå och Luleå. Banan skapar kundnytta för medborgare och näringsliv genom att öka kapaciteten för godstransporter samt ge möjlighet till snabba och miljöanpassade resor efter Norrlandskusten. Tillsammans med Haparandabanan bildar Norrbotniabanan en länk mellan Botniabanan och det finländska järnvägsnätet.