Vägverket har ansvar för vinterväg på is

Myndigheten Glesbygdsverket anser att det är Vägverkets ansvar att staka en vinterled mellan Holmön och fastlandet. I sitt remissyttrande till regeringen anser man att regeringen ska ge uppdraget till Vägverket redan den här vintern.
Vintertrafiken mellan Holmön och fastlandet har sedan flera år inneburit stora problem för Holmöborna. I yttranden till regeringen har även Västerbottens läns länstyrelse och Umeå kommun sagt att det är statens ansvar, det vill säga Vägverkets ansvar att staka ut en säker vinterväg på isen.