Trafikonykterheten kontrolleras i länet

När polisen idag kontrollerat nykterheten hos bilister i länet så har hitintills två förare med alkohol påträffats.
I hela landet så pågår det en manifestation mot rattfylleri och förutom polisen så deltar Vägverket i kontrollerna som ska pågå hela dygnet.