Förorenat dricksvatten i Svanabyn

Dricksvattnet i Svanabyn i Dorotea kommun är förorenat av det giftiga ämnet MTBE som finns i bensin.
Detta berör 150 - 200 personer som nu inte ska dricka vattnet i kranarna. Cistern med med dricksvatten kommer att finnas tillgängligt vid skolan i Svanaby. MTBE smakar illa men är giftig endast i mycket höga koncentrationer, och detta är inte fallet i Svanaby. Kommunen arbetar med rena vattnet och Nicke Gran som är kommunstyrelsens ordförande i Dorotea kommun tror att det kommer att vara löst inom en vecka. MTBE är ett ämne som sedan 1979 använts som tillsats i bensin.