Sorsele

Mindre öppettider på biblioteket i Sorsele

Biblioteket i Sorsele drar ner på öppettiderna när dom nu måste spara pengar. Man kommer hålla öppet fyra dagar, men bara en kväll i veckan, istället för som tidigare två. Orsaken är att biblioteket fick nedskurna anslag från och med 1 juli i år.

Även vid filialerna i Ammarnäs, Blattnicksele och Gargnäs blir det minskade öppettider. Biblioteket har fått 50 000 kronor mindre i verksamhetsanslag och 20 000 kronor mindre för kulturarrangemang. Dessutom har en halvtidsjänst försvunnit från biblioteket i Sorsele.