Ammarnäs

Ammarnäs mack har fått en köpare

Macken i ammarnäs har fått en köpare. Tekniska nämnden har gått igenom de tre anbud man fått och beslutat sig för en köpare. Vem det är kommer inte annonseras innan protokollet justeras.