Umeå

Umeå Kommun DO anmäls

En flicka i Umeå anmälde att en av hennes lärare utsatt henne för sexuella trakasserier. Nu ska diskrimineringssombudsmannen, DO, utreda om Umeå Kommun gjort fel i sin hantering av ärendet.

Flickan skriver i sin anmälan att hennes lärare tafsat på henne vid upprepade tillfällen. Han ska även ha frågat vad hon var beredd att göra för att få MVG som betyg och föreslagit att hon skulle krama honom.

Senast den 8e oktober måste kommunen ha svarat på DOs frågorna.