Skogen räcker

Skogsråvaran i Sverige räcker bra till den avverkningstakt som vi har haft under nittiotalet. Det ska inte vara några problem med att öka avverkningen heller, för att till exempel använda cellulosa till bioenergi.
Det berättade Tomas Lundmark från Sveriges Lantbruksuniversitet på en konferens om bioenergi som hålls i Lycksele just nu.Tomas Lundmark arbetar vid Vindelns försöksparker och där har man bland annat provat olika sätt att gödsla skogsmarker, och på så sätt fått skogen att växa snabbare.